16 bác sĩ Cu Ba chính thức làm việc tại Bệnh viện Thu Cúc