Bác sĩ Đỗ Minh Hoàn – chuyên khoa Tai Mũi Họng

Người viết:
Tham vấn y khoa: BV Thu Cúc

Bác sĩ Đỗ Minh Hoàn – chuyên khoa Tai Mũi Họng

Bác sĩ trẻ, thực hành tại Bệnh viện.

Người viết: Thúy Hòa