Bác sĩ gây mê hồi sức Nguyễn Tuấn Minh

Người viết:
Tham vấn y khoa: BV Thu Cúc

Bác sĩ gây mê hồi sức Nguyễn Tuấn Minh.

Bác sĩ gây mê hồi sức, có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong ngành, từng công tác tại Bệnh viện giao thông vận tải.

Người viết: Thúy Hòa