Bác sĩ Ivan – Bác sĩ Phẫu thuật thẩm mỹ và Bỏng

Bác sĩ LIBÁN VALDÉS DÍAZ (Ivan) – Bác sĩ  Phẫu thuật thẩm mỹ và Bỏng.

Quá trình công tác

1992 – 1993 : Bác sỹ đa khoa tại bệnh viện Banao

1993- 1995: Bác sỹ đa khoa tại bệnh viện Norte

1995 – 2000: Bác sỹ nội trú phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện Arnaldo Milian Castro

2000 – nay :Bác sỹ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện đa khoa Camilo Cienfuegos- Sancti Spiritus