Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc kỷ niệm ngày thầy thuốc VN 27/2