Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc: Mổ cấp cứu thành công ca thủng dạ dày – tá tràng