BV Thu Cúc tặng 500 suất tầm soát ung thư tại Thanh Hóa trong chiến dịch “KHÔNG AI PHẢI SỢ”