Dịch vụ “Tắm bé sơ sinh miễn phí tại nhà” của bệnh viện ĐKQT Thu Cúc