Giải đáp chuyên gia: Có nên cắt túi mật hay không?