bệnh bạch tạng

Bệnh bạch tạng có lây không?

Bệnh bạch tạng có lây không?

Nhiều người do có kiến thức đầy đủ về bệnh bạch tạng nên còn thắc mắc bệnh bạch tạng có lây không? Thậm chí, những người lành bệnh còn có thái độ kỳ thị, xa lánh bệnh nhân bạch tạng mang đến gánh nặng tâm lý nặng nề. Bệnh bạch tạng có di truyền không […]

Liên hệ khám bệnh: 1900 558896
HOTLINE: 0904 97 0909
HOTLINE: 0904 97 0909
Tắt [X]