Thẻ: khám lâm sàng

Khám lâm sàng là gì?

Khám lâm sàng là gì?

Khám lâm sàng là bước khám đầu tiên trong quy trình khám bệnh. Khám lâm sàng giúp bác sĩ tìm hiểu được các yếu tố tác động tới người bệnh như môi trường, độ tuổi hay nguy cơ mắc bệnh… Khám lâm sàng đóng vai trò quan trọng để phát hiện, đánh giá tình trạng […]

Định nghĩa khám lâm sàng

Định nghĩa khám lâm sàng

Đi khám sức khỏe định kỳ hoặc khám bệnh lý nào đó, mọi người thường được trải qua bước khám lâm sàng. Tuy nhiên, nhiều người chưa hiểu rõ về định nghĩa khám lâm sàng. Khám lâm sàng đóng vai trò quan trọng giúp phát hiện, đánh giá tình trạng sức khỏe, hỗ trợ hiệu […]