Uống thuốc có làm tan sỏi túi mật hoàn toàn không?

Người viết:
Tham vấn y khoa: BV Thu Cúc

Người viết: Minh Lý